Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova

0 365

Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova a fost adoptat în data de 8 noiebrie 2018 şi publicat în Monitorul oficial în 12 decembrie 2018. Documentul transpune Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 2010.

Opinii ROM