Concepţia naţională de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova

0 228

Concepția națională de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova a fost aprobată de Parlament în data de 26 iulie 2018 şi a fost publicată în Monitorul Oficial în 24 august a aceluiaşi an. Scopul documentului este „să servească drept punct de referință pentru politici publice coerente în domeniul massmedia, politici menite să fortifice rolul sistemului mediatic în asigurarea dreptului constituțional la informaţie al cetăţenilor şi în consolidarea unei societăţi democratice.”

Opinii ROM