Constituţia Republicii Moldova

0 440

Constituția Republicii Moldova este legea supremă a Republicii Moldova. Constituția determină principiile generale ale societății, drepturile și îndatoririle omului. A fost adoptată în data de 29 iulie 1994 şi conţine şapte titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni.

Opinii ROM