LEAHU: ”Cu cât mai liberă devenea Moldova de influența Moscovei, cu atât mai mult Kremlinul își declara susținerea pentru regimul de la Tiraspol”

0 478

Interviu cu Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control

De ce au rămas nerealizate actele de la Kiev din 1999 și a summit-ului OSCE de la Istanbul din 1999?

Rusia a promovat permanent în privința Republicii Moldova o politică duplicitară, plus – factorul personalităților. Anii de care se vorbește au fost marcați în Fedrația Rusă de intențiile de a deveni o formațiune democrată, europeană. În 20 martie 1998 la Odesa a fost semnat Acordul care prevedea lichidarea posturilor structurilor de forță ale regiunii Transnistrene, a forțelor de menținere a păcii. Din partea Rusiei a semnat prim-ministrul de atunci Victor Cernomârdin. Nimic s-a realizat însă. Rusia a intrat în perioada consolidării ideii de refacere a calității de supraputere, lucru care nu mai admitea prevederile acestor acorduri. Deci, acordurile se mai semnau, însă nu se îndeplineau.

De ce n-a fost aplicată legea nr.173 (legea adoptată de Voronin în 2005) cu privire la prevederile de bază ale statului juridic special al localităților din stânga Nistrului?

Referitor la aplicaea acestei legi s-a vorbit mult. Eu personal o calific drept „Amintiri despre viitor”. Legea a fost adoptată în 2005, după exercițiul nerealizat de activitate a Comisiei Mixte constituționale moldo-transnistrene și după neinspiratul act de reglementare a diferendului transnistrean, cunoscut ca „Memorandumul Kozak”. Evident că în asemenea condiții orice tentativă de soluționare a problemei era sortită eșecului. Referitor la întregul complex de activități, considerate „reglementarea Transnistreană”, rușii au o formulă, pe care o aplică consecutiv: deciziile aparțin Chișinăului și Tiraspolului, Moscova doar contribuie la aplicarea și elaborarea acestora.

Pornind de la acest deziderat fals, dar promovat, Tiraspolul nu putea în 2005 să accepte statutul special, care îi propunea parte componentă în cadrul statului unitar Republica Moldova. Interesele Moscovei nu permiteau acceptarea unei Legi Supreme, al cărei conținut nu ar contraveni Constituției Republicii Moldova.

”Cu cât mai evident devenea faptul că Republica Moldova, cu influența partenerilor occidentali, devine mai liberă de influența Moscovei, cu atât mai mult Moscova declara susținerea regimului de la Tiraspol”.

Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control

Și cel mai eficient pas pe care l-a putut face Moscova, a fost stoparea evacuării și destrugerii armelor și armamentului din depozitele aflate în Transnistria. Anume depozite, căci nu e vorba doar de cel de la Cobasna. Rusia în mod demonstrativ a renunțat la realizarea programului OSCE referitor la evacuarea armamentului. Ca urmare, fondul organizat de OSCE a fost lichidat, camera de dezamorsare „Donovan” a fost expediată proprietarului. Armele și armamentul sunt pe larg utilizate de trupele Fedrației Ruse aflate în teritoriu și de structurile militarizate ale regimului. Datorită acestor rezerve, structurile indicate efectuează cu regularitate trageri la țintă din toate tipurile de arme, inclusiv din cele montate pe tancuri, lux pe care nu și-l poate permite Armata Națională a Republicii Moldova.

Ce se întâmplă acum? Rusia și-a declarat disponibilitatea să distrugă armamentul depozitat la Cobasna...

În prezent asistăm la o altă tentativă a Moscovei de a-și realiza intențiile cu ajutorul conducerii de vârf a Moldovei. Planul de a acorda regiunii o ”autonomie puternică”. Rusia repetă actul, însă într-o formulă mult mai dură. Sub paravanul destrugerii unei cantități de muniții învechite, Kremlinul va consolida numeric efectivul militar (specialiști în dezamorsare) și v-a extinde prezența lor. Mai mult, vor fi propuse niște relații între Chișinău și Tiraspol de așa natură, încât Transnistria să dicteze politica externă a Republicii Moldova.

Cât ține de ideile unor experți, potrivit cărora Moscova ar putea accepta soluționarea diferendului transnistrean în schimbul relaxării tensiunii sancțiunilor economice și, posibil, readucerea ei în G-8, este puțin real. Kremlinul, condus de Putin, aspiră spre o dominație nelimitată, pe când statele europene respectă legislația modernă și drepturile omului.  

Știri actuale:

LEAHU: ”Dacă va fi semnat un acord militar între Republica Moldova și Federația Rusă, vor fi anulate toate înțelegerile pe care le avem cu NATO și UE”

Opinii ROM