Legea securității statului

0 232

Potrivit Legii securității statului nr. 618 din 31.10.1995, direcţiile principale ale activităţii de asigurare a securităţii statului sunt:

  • formarea politicii interne şi externe în funcţie de interesele asigurării securităţii statului;
  • stabilirea şi aplicarea unui sistem de măsuri cu caracter economic, politic, juridic, militar, organizatoric şi de altă natură, orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea la timp a ameninţărilor la adresa securităţii statului;
  •  constituirea unui sistem de instituţii ale securităţii statului, delimitarea atribuţiilor lor, asigurînd interacţiunea dintre ele, precum şi crearea mecanismului de control şi supraveghere asupra activităţii lor;
  •   perfecţionarea cadrului juridic al asigurării securităţii statului;
  •   coordonarea cu alte state a eforturilor în vederea descoperirii, prevenirii şi contracarării eventualelor ameninţări la adresa securităţii statului.

Opinii ROM